Kategoriler
Forex Trading

Pepco Group zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 wyniesie ok 750 mln euro

Zakłada się przyspieszenie dynamiki otwierania sklepów. Jak podano, spółka liczy na zrealizowanie wstępnych prognoz, przewidujących w roku obrotowym 2023 wzrost przychodów na poziomie nieco poniżej dwudziestu procent oraz kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego. – Biorąc to wszystko pod uwagę nasze ogólne wyniki przyjęliśmy z mieszanymi uczuciami ze względu na dość rozczarowującą wielkość zysku. Obejmuje to bardziej ukierunkowane podejście do otwierania nowych sklepów na dotychczasowych rynkach oraz powrót do skupienia się na przechodzenie do modelu jednej firmy dysponującej ujednoliconą ofertą dla klientów i zharmonizowaną strategią zaopatrzenia, dzięki czemu zamierzamy zwiększyć naszą efektywność kosztową i operacyjną.

Czy ta promocja jest dostępna w sklepie internetowym?

  1. Jak podano, spółka liczy na zrealizowanie wstępnych prognoz, przewidujących w roku obrotowym 2023 wzrost przychodów na poziomie nieco poniżej dwudziestu procent oraz kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego.
  2. Ten wyniki został osiągnięty mimo trudnych warunków, wpływających na zmiany w zachowaniu konsumentów, szczególnie w odpowiedzi na wysoką inflację w Europie Środkowej.
  3. Sieć Pepco oferuje odzież dla całej rodziny, produkty dla domu, artykuły sezonowe i zabawki w najniższych cenach.
  4. Spółka spodziewa się mniejszej intensywności w zakresie nowych otwarć sklepów w nadchodzących kwartałach i oczekuje uruchomienia łącznie co najmniej 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024, z wyłączeniem konwersji sklepów Wilko w Wielkiej Brytanii.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu Recenzja TraderProf 2021 do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Ponadto, jak podano, Anand Patel, dyrektor zarządzający marką Pepco, ustąpi ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym.

Gazetki z promocjami na Kalendarz książkowy na rok 2023/2024

Łączna liczba sklepów grupy na koniec roku obrotowego 2023 zwiększyła się o 668 i wyniosła 4629. Pepco Group spodziewa się poprawy marży brutto w trakcie 2024 r. “Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, Strefa euro Inflacja osiąga najwyższy poziom od 10 lat CAD PKBozczarowuje przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych” – napisano. Sieć Pepco oferuje odzież dla całej rodziny, produkty dla domu, artykuły sezonowe i zabawki w najniższych cenach.

Pepco poszerza swoje portfolio sklepów: ma już ponad 3600 placówek w Europie

Na hiszpańskim rynku Pepco zadebiutowało w kwietniu 2021 r., a obecnie posiada tam już ponad 100 placówek. Tak duża dynamika wzrostu sprawia, żePepco stwarza swoim pracownikom liczne możliwości rozwoju i awansu. Pracowników z co najmniej 5 letnim stażem w firmie, jest ponad 6300, czyli 25% ogólnie zatrudnionych. Pepco regularnie prowadzi badania opinii pracowników, z których wynika, że 82% z nich ceni sobie dobrą współpracę z zespołem, a 72% pozytywnie ocenia możliwości swojego rozwoju w firmie. “Jestem zadowolony z faktu, że w I kwartale poprawiliśmy marżę brutto o 200 punktów bazowych rok do roku. Spodziewamy się, że ten pozytywny trend utrzyma się w roku obrotowym 2024, nie uwzględniając ewentualnego wpływu czynników zewnętrznych, które są poza naszą kontrolą, takich jak np. zakłócenia łańcuchów dostaw dotyczące całej branży” – powiedział Bond.

Trymestr pierwszy – 12 pierwszych tygodni ciąży

Spółka tłumaczy, że spadek zysku wynika z inwestycji w sklepy, ekspansji i związanych z tym kosztów łańcucha dostaw wraz ze wzrostem inflacji i kosztów odsetkowych. – Nadal będziemy się ściśle koncentrować na zyskach przy rozwijaniu działalności, utrzymując mocne wyniki, w celu realizacji naszej strategii. To podstawowe założenie, wraz z Łatwe transakcje do nauczenia się dla początkujących traderów silną marki oraz mocnym udziale w kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a także przy sprawdzonemu, zyskownym modelu prowadzenia sklepów, daje na przekonanie co do możliwości budowania wiodącej Europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych – dodała spółka. Spadek przychodów LFL Pepco Group wyniósł w I kwartale 2,3 proc.

Benefit Systems zakończyła pierwszy kwartał 76% wzrostem zysku netto

– Pomimo trudnych warunków rynkowych, odnotowaliśmy kolejny rok strategicznego postępu i rekordowej sprzedaży w wysokości mln EUR w porównaniu z wyśrubowanymi już wynikami wypracowanymi rok wcześniej. Grupa w całym roku obrotowym otworzyła rekordową liczbę 668 nowych sklepów netto, znacząco powyżej minimalnego celu przynajmniej wynoszącego 550 placówek. Ogółem Grupa otworzyła 343 nowe sklepy w IV kwartale, co samo w sobie stanowi kwartalny rekord. Oczekujemy, że pełne korzyści wynikające z nowych otwarć będą widoczne w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Łączna liczba sklepów grupy na koniec roku obrotowego 2023 wyniosła 4.629, tj.

Pepco Group zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 wyniesie ok. 750 mln euro

Przychody sieci Pepco w ujęciu LFL spadły o 3,7 proc. Sprzedaż LFL Grupy Poundland wzrosła o 0,9 proc., a Dealz zanotował spadek LFL o 4,6 proc. Grupa podała, że w I kwartale marża brutto odbiła, ze wzrostem o 200 pkt. Spółka podała, że jej przychody wzrosły o 17,7 proc.

Będziemy szukali możliwości do skorzystania z okazji do dalszego wzrostu w drugiej części roku, a nasze plany uruchomienia działalności w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie w drugiej połowie 2023 r. Wzrost przychodów LFL jest definiowany jako wzrost przychodów w ujęciu rok do roku dla sklepów otwartych dłużej niż od roku i jest wykazywany w oparciu o założenie stałego kursu walutowego. Bezwzględny przychód w ujęciu LFL i wzrost w ujęciu LFL są nieskorygowane o wpływ pandemii w obu latach obrotowych. Grupa poinformowała, że planuje otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach w roku obrotowym 2024.

Jak zostało to zaraportowane 28 września 2023 r., struktura zarządu Grupy uległa reorganizacji z uwagi na słabsze od oczekiwań wyniki biznesowe. Anand Patel, Dyrektor Zarządzający Pepco ustąpił ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym i został zastąpiony przez Barry’ego Williamsa, dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego Poundland. Ponadto, powołano nowy Komitet Wykonawczy, by skupić się dodatkowo na kosztach i inicjatywach, które będą mogły zapewnić odpowiednie zwroty w krótkim czasie, a także przyspieszyć transformację w jedną firmę oraz skupić się ponownie na naszych głównych rynkach. Zysk netto banku w 2023 roku wyniósł 4,868 mld zł, z którego kwota prawie 3,24 mld zł miałaby trafić na dywidendę. Informację o wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2023. Zrewidowanych planów strategicznych grupy zostaną przedstawione podczas spotkań z inwestorami zaplanowanymi na 18 października 2023 r.

To nie tylko czas oczekiwania na narodziny dziecka, ale też etap ogromnych przemian w organizmie kobiety. Informacje w nim zawarte pozwalają śledzić bieżące zmiany i świadomie przygotować się do porodu i późniejszej opieki nad maluszkiem. Goldman Sachs Group to globalna firma zajmująca się usługami finansowymi, które obejmują bankowość inwestycyjną, zarządzanie aktywami, usługi doradcze oraz handel papierami wartościowymi. Założona w 1869 roku, firma stała się jedną z najbardziej wpływowych instytucji w świecie finansów, znaną ze swojej ekspertyzy w strukturyzacji skomplikowanych transakcji finansowych i dużych fuzji i przejęć.

Przychody LFL sieci Pepco spadły o 3,7 proc., przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku, kiedy to sprzedaż LFL wzrosła o 20 proc. Przychody LFL Poundland zwiększyły się o 0,9 proc. Przy silnym wzroście w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wsparte silnym popytem na produkty szybkozbywalne, przy słabszych wynikach sprzedaży odzieży. Z uwagi na zaplanowane zmniejszenie dostępności produktów codziennego użytku, w ramach przygotowań do zmiany oferty w tej kategorii na towary dostarczane przez Pepco. Goldman Sachs zwiększy udziały w Dino do ponad 5 proc.

Wzrost przychodów LFL grupy wyniósł w całym roku obrotowym 6 proc. Przy założeniu stałych kursów walutowych wobec 5,2 proc. W sieci Pepco LFL wzrost wyniósł 6,3 proc., a w Poundland Group o 5,6 proc. W pierwszym półroczu grupa otworzyła 166 nowych sklepów netto wobec 235 sklepów w analogicznym okresie ubiegłego roku.